Psycholog, psychoterapeutka, green barley plus

Psycholog, psychoterapeutka. Od 1998r. pracuję jako psycholog- praktyk (zajmowałam się m.in. pomocą psychologiczną i interwencją kryzysową, pracowałam z osobami nieprzystosowanymi społecznie, głównie z tzw. „trudną młodzieżą”, prowadziłam zajęcia warsztatowe dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym, zajmowałam się działalnością szkoleniową), obecnie koncentruję się przede wszystkim na pracy psychoterapeutycznej.
Jestem w trakcie 4-letniego Podyplomowego Kursu Psychoterapii atestowanego przez SNP Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (całościowe szkolenie, którego ukończenie jest wymogiem przy ubieganiu się o Certyfikat Psychoterapeuty tego Towarzystwa), a także Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Od 2000r. szkolę się w zakresie psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Odbyłam szkolenia m.in. z zakresu:

Hipnozy ericksonowskiej,
Zasad psychoterapii krótkoterminowej,
Psychoterapii lęku i depresji,
Metafory i bajki w pracy terapeutycznej,
Autohipnozy,
Pracy ze snem,
Terapii ofiar i sprawców przemocy,
Terapii zaburzeń odzywiania,
Pracy z bólem,
Ericksonowskiego modelu pracy z rodziną,
Psychoterapii schizofrenii,
Pracy z pacjentem o zaburzonej osobowości.

Korzystam z regularnych superwizji w Polskim Instytucie Ericksonowskim. Prowadzę psychoterapię indywidualną krótko- i długoterminową, a także terapię rodzinną i małżeńską. W swojej pracy wykorzystuję dorobek różnych szkół terapeutycznych w zależności od rodzaju trudności zgłaszanych przez pacjenta- ze szczególnym uwzględnieniem terapii ericksonowskiej. Chętnie korzystam z technik metaforycznych, hipnozy klinicznej, pracy z ciałem, psychodramy.
Jestem członkiem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

„Proces psychoterapii rozumiem jako towarzyszenie człowiekowi w odkrywaniu własnego potencjału na drodze ku konstruktywnej ZMIANIE. Za istotne w mojej pracy uważam budowanie relacji opartej na poczuciu bezpieczeństwa i zaufaniu. Stwarza to odpowiednie warunki, aby uaktywnić ZASOBY, które tkwią w każdym człowieku i które można wykorzystać tak, żeby służyły ROZWOJOWI. Pamiętając, że PRZYSZŁOŚĆ zaczyna się TERAZ”.

DANUTA MICHALCZYK – tel. 692 339 844

Prowadzę psychoterapię indywidualną, terapię par i małżeństw.

Jestem uczestnikiem 4-letniego Podyplomowego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest to całościowe szkolenie, którego ukończenie wymagane  jest przy ubieganiu się o Certyfikat Psychoterapeuty tego Towarzystwa.

Jako psycholog i psychoterapeuta pracowałam i pracuję głównie z osobami:
– z objawami depresji,
– lęku, niepokoju,
– zachowań obsesyjno-kompulsywnych,
– mającymi objawy psychosomatyczne,
– myśli rezygnacyjne i samobójcze,
– słyszącymi głosy,

oraz:

– z osobami przeżywającymi niepowodzenia w ważnych związkach – partnerskich, małżeńskich, rodzinnych,
– z osobami przeżywającymi kryzys z powodu stresów w pracy lub jej utraty,
– z osobami doświadczającymi problemów w komunikacji, radzeniu sobie ze stresem i asertywnością,
– z kobietami doświadczającymi przemocy i ich rodzinami,
– z osobami mającymi problemy na rynku pracy, bądź myślącymi o zmianie pracy na bardziej satysfakcjonującą.

Pracuję pod regularną superwizją superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Moje zawodowe zainteresowania
obejmują zastosowanie w pracy terapeutycznej opowieści metaforycznej, pracy ze snami, pracy z ciałem, rysunku oraz hipnozy ericksonowskiej.

Więcej: https://greenbarleyplus.net/

KRZYSZTOF KARAUDA – tel. 502 977 117

Przyjmuję w Łodzi (czwartek 9-14) oraz w Sieradzu (poniedziałek)

Zajmuję się psychoterapią indywidualną, par i rodzin oraz terapią grupową.
Jestem uczestnikiem 4-letniego Podyplomowego Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Naukową
Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (całościowe szkolenie, którego ukończenie jest wymogiem przy ubieganiu się o Certyfikat Psychoterapeuty tego Towarzystwa), a także Kursu Psychoterapii atestowanego przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (jego ukończenie jest wymogiem przy ubieganiu się o Certyfikat Psychoterapeuty tego Towarzystwa).

Stale rozwijam swój warsztat pracy biorąc udział w dodatkowych szkoleniach z tego zakresu. Korzystam z regularnej superwizji. Dominującym dla mnie punktem odniesienia jest terapia ericksonowska. W pracy spożytkowuję dorobek innych podejść i szkół terapii, w zakresie w jakim może to służyć klientowi.

Pracuję z osobami znajdującymi się w różnych kryzysach, współuzależnionych, mających kłopoty z podejmowaniem decyzji oraz w relacjach z innymi, wymagającymi wsparcia z powodu trudności z zasypianiem, lęków, fobii, kompuksji, stresu, nałogu lub chcącymi lepiej poznać siebie – wzbogacić własne życie.

Jestem członkiem: Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego